Thời hạn bảo hành: 5 NĂM

NỘI DUNG BẢO HÀNH

      Sản phẩm hàng hóa được Công ty chúng tôi bảo hành không bị ố màu, ngả vàng, nứt vỡ  theo số lượng, chủng loại như đã công bố ở trên trong điều kiện tự nhiên theo quy định của nhà sản xuất.

      Sau khi chúng tôi xác nhận những khiếu nại của khách hàng là hợp lệ, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật phối hợp chịu trách nhiệm cho những sản phẩm bị hư hỏng.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BẢO HÀNH

      Chế độ bảo hành này chỉ được áp dụng đối với sản phẩm được sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng, vệ sinh theo đúng các tài liệu khuyến cáo kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

1/-Khả năng truyền sáng – BH 5 năm

  • Chỉ số ố màu, ngã vàng không vượt quá 20% so với giá trị ban đầu trong vòng 10 năm  kể từ ngày mua.
  • Độ truyền dẫn ánh sáng giảm không quá 15% so với giá trị ban đầu trong vòng 10 năm kể từ ngày mua

2/-Sự nứt vỡ do thời tiết – BH 5 năm

      Không nứt vỡ trong vòng 5 năm dưới tác động của thời tiết (mưa đá có đường kính 20mm rơi với vận tốc 21 m/s). Những hư hại khác đến với sản phẩm gây ra bởi va chạm với các vật khác không thuộc nội dung bảo hành này.

3/-Kém sáng bóng, kém truyền tải ánh sáng gây ra bởi sự cọ xát và bất kỳ hóa chất hợp chất dẫn đến dễ dàng gây hại đến sản phẩm không nằm trong điều kiện bảo hành này

4/-Vận chuyển, lắp đặt, bảo quản và làm sạch sản phẩm phải thực hiện theo đúng kiến nghị và yêu cầu kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng, không áp dụng theo đúng hướng dẫn lắp đặt gây hư hỏng sẽ không được bảo hành